Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 7 oktober 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 4.Ingekomen stukken: zie notulen
 5.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 6.Door de VS geleide dodelijke luchtaanvallen op het ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen (AzG) in Kunduz, Afghanistan (debat)
 7.Situatie in Syrië (debat)
 8.Situatie in Turkije (debat)
 9.Plechtige vergadering - Spanje
 10.Stemmingen
  10.1.Rooster vergaderperioden van het Europees Parlement - 2017 (stemming)
  10.2.Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst betreffende de algemene beginselen voor de deelname van Tunesië aan EU-programma's (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri) (stemming)
  10.3.Europese procedure voor geringe vorderingen en Europese betalingsbevelprocedure (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (stemming)
  10.4.Beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb) (stemming)
  10.5.Voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten (A8-0042/2015 - Giovanni La Via) (stemming)
  10.6.Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle) (stemming)
 11.Stemverklaringen
  11.1.Rooster vergaderperioden van het Europees Parlement - 2017
  11.2.Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst betreffende de algemene beginselen voor de deelname van Tunesië aan EU-programma's (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri)
  11.3.Europese procedure voor geringe vorderingen en Europese betalingsbevelprocedure (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  11.4.Beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb)
  11.5.Voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten (A8-0042/2015 - Giovanni La Via)
  11.6.Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle)
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Huidige situatie in de Europese Unie Verklaringen van de heer François Hollande, president van de Franse Republiek, en mevrouw Angela Merkel, bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Genomen besluit over het pakket inzake de kapitaalmarktenunie (debat)
 16.Betalingsdiensten in de interne markt (debat)
 17.Lering uit de ramp met rode modder, vijf jaar na het ongeval in Hongarije (debat)
 18.Verdubbeling van de capaciteit van de North Stream-gasleiding en de gevolgen voor de energie-unie en de zekerheid van de energievoorziening (debat)
 19.Vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkeling (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2025 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (6979 kb)
Juridische mededeling