Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 7. októbra 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 5.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 6.Smrtonosné letecké útoky pod vedením USA na nemocnicu Lekárov bez hraníc v Kunduze v Afganistane (rozprava)
 7.Situácia v Sýrii (rozprava)
 8.Situácia v Turecku (rozprava)
 9.Slávnostná schôdza – Španielsko
 10.Hlasovanie
  10.1.Kalendár schôdzí Parlamentu – 2017 (hlasovanie)
  10.2.Protokol k Euro-stredomorskej dohode o všeobecných zásadách účasti Tuniska na programoch Únie (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri) (hlasovanie)
  10.3.Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a európske konanie o platobnom rozkaze (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hlasovanie)
  10.4.Obmedzenie emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb) (hlasovanie)
  10.5.Kazeíny a kazeináty určené na ľudskú spotrebu (A8-0042/2015 - Giovanni La Via) (hlasovanie)
  10.6.Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
  11.1.Kalendár schôdzí Parlamentu – 2017
  11.2.Protokol k Euro-stredomorskej dohode o všeobecných zásadách účasti Tuniska na programoch Únie (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri)
  11.3.Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a európske konanie o platobnom rozkaze (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  11.4.Obmedzenie emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb)
  11.5.Kazeíny a kazeináty určené na ľudskú spotrebu (A8-0042/2015 - Giovanni La Via)
  11.6.Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Súčasná situácia v Európskej únii Vyhlásenia prezidenta Francúzskej republiky Françoisa Hollanda a kancelárky Spolkovej republiky Nemecko Angely Merkelovej
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom týkajúcim sa únie kapitálových trhov (rozprava)
 16.Platobné služby na vnútornom trhu (rozprava)
 17.Ponaučenie plynúce z katastrofy spôsobenej únikom červeného kalu päť rokov po havárii v Maďarsku (rozprava)
 18.Zdvojnásobenie kapacity plynovodu North Stream a vplyv na energetickú úniu a bezpečnosť dodávok (rozprava)
 19.Obnovenie akčného plánu EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (2025 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (6979 kb)
Právne oznámenie