Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 8 octombrie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (dezbatere)
 3.Punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile și a articolului 8 alineatul (3) din Directiva privind drepturile cosumatorilor (dezbatere)
 4.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept
  4.1.Republica Centrafricană
  4.2.Situaţia din Thailanda
  4.3.Strămutarea în masă a copiilor din Nigeria ca rezultat al atacurilor grupării Boko Haram
  4.4.Cazul lui Ali Mohammed al-Nimr
 5.Legislația privind creditele ipotecare și instrumentele financiare riscante în UE: cazul Spaniei (propunere de rezoluție déposée): consultaţi procesul-verbal
 6.Pedeapsa cu moartea (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 7.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 8.Pozițiile Consiliului în prima lectură: consultaţi procesul-verbal
 9.Votare
  9.1.Republica Centrafricană (RC-B8-1000/2015, B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015, B8-1019/2015) (vot)
  9.2.Situaţia din Thailanda (RC-B8-1002/2015, B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015, B8-1021/2015) (vot)
  9.3.Strămutarea în masă a copiilor din Nigeria ca rezultat al atacurilor grupării Boko Haram (RC-B8-1003/2015, B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015, B8-1031/2015) (vot)
  9.4.Cazul lui Ali Mohammed al-Nimr (RC-B8-0997/2015, B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015, B8-1032/2015) (vot)
  9.5.Serviciile de plată în cadrul pieței interne (A8-0266/2015 - Antonio Tajani) (vot)
  9.6.Legislația privind creditele ipotecare și instrumentele financiare riscante în UE: cazul Spaniei (B8-0987/2015) (vot)
  9.7.Pedeapsa cu moartea (B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015) (vot)
  9.8.Învățămintele desprinse din dezastrul nămolului roșu la cinci ani după accidentul din Ungaria (B8-0989/2015) (vot)
  9.9.Reînnoirea Planului de acțiune al UE privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor în contextul dezvoltării (GAP) (B8-0988/2015) (vot)
  9.10.Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (A8-0213/2015 - Anna Záborská) (vot)
 10.Explicații privind votul
  10.1.Serviciile de plată în cadrul pieței interne (A8-0266/2015 - Antonio Tajani)
  10.2.Legislația privind creditele ipotecare și instrumentele financiare riscante în UE: cazul Spaniei (B8-0987/2015)
  10.3.Pedeapsa cu moartea (B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015)
  10.4.Învățămintele desprinse din dezastrul nămolului roșu la cinci ani după accidentul din Ungaria (B8-0989/2015)
  10.5.Reînnoirea Planului de acțiune al UE privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor în contextul dezvoltării (GAP) (B8-0988/2015)
  10.6.Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (A8-0213/2015 - Anna Záborská)
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 12.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 13.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 14.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 16.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 17.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (1687 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5572 kb)
Notă juridică