Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel Reviderad upplaga

9. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
PV
Rättsligt meddelande