Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel Revidované vydanie

10. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
PV
Právne oznámenie