Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel Revidované vydanie

22. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
PV
Právne oznámenie