Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 14 октомври 2015 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Декларация на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Проверка на пълномощията: вж. протоколи
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Внасяне на документи: вж. протоколи
 8.Трансфер на бюджетни средства
 9.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 12.Ред на работа
 13.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (15 - 16 октомври 2015 г.) (разискване)
 14.Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата (разискване)
 15.Време за гласуване
  15.1.Достъп до Визовата информационна система (ВИС) за справки от държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope) (гласуване)
  15.2.Проект на коригиращ бюджет № 6/2015: Собствени ресурси, Доверителни фондове за външна дейност на Съюза, Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)
  15.3.Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)
  15.4.Проект на коригиращ бюджет № 7 към общия бюджет за 2015 година - Управление на кризата с бежанците: незабавни бюджетни мерки по Европейската програма за миграцията (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)
  15.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Бела Ковач (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  15.6.Назначаване на изпълнителен директор на ЕФСИ (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (гласуване)
  15.7.Назначаване на заместник изпълнителен директор на ЕФСИ (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (гласуване)
  15.8.Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux) (гласуване)
 16.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 17.Последствия от решението на Съда на Европейския съюз относно обявяването за невалидно на решението на САЩ относно сферата на неприкосновеност на личния живот (разискване)
 18.Положението в Украйна (разискване)
 19.Антисемитизъм, ислямофобия и подбуждане към омраза в Европа (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Обяснение на вот
  21.1.Достъп до Визовата информационна система (ВИС) за справки от държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope)
  21.2.Проект на коригиращ бюджет № 6/2015: Собствени ресурси, Доверителни фондове за външна дейност на Съюза, Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.3.Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.4.Проект на коригиращ бюджет № 7 към общия бюджет за 2015 година - Управление на кризата с бежанците: незабавни бюджетни мерки по Европейската програма за миграцията (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Бела Ковач (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  21.6.Назначаване на заместник изпълнителен директор на ЕФСИ (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.7.Назначаване на изпълнителен директор на ЕФСИ (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.8.Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux)
 22.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 23.График на следващите заседания: вж. протоколи
 24.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1831 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (6390 kb)
Правна информация