Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 14. oktoober 2015 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Tervitus
 5.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 6.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 7.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 8.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 9.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 11.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 12.Tööplaan
 13.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu 15.–16. oktoobri 2015. aasta kohtumiseks (arutelu)
 14.Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis (arutelu)
 15.Hääletused
  15.1.Liikmesriikide ja Europoli juurdepääs viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope) (hääletus)
  15.2.Paranduseelarve projekt nr 6/2015: omavahendid - liidu välistegevuse usaldusfondid - elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  15.3.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine kiireteks eelarvemeetmeteks Euroopa rände tegevuskava raames (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  15.4.Paranduseelarve projekt nr 7/2015: Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  15.5.Parlamendiliikme Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  15.6.EFSI tegevdirektori ametissenimetamine (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (hääletus)
  15.7.EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (hääletus)
  15.8.Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux) (hääletus)
 16.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 17.USA programmi Safe Harbour käsitleva otsuse kehtetuks tunnistamist puudutava Euroopa Kohtu otsuse tagajärjed (arutelu)
 18.Olukord Ukrainas (arutelu)
 19.Antisemitism, islamifoobia ja vihkamist õhutavad sõnavõtud Euroopas (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Selgitused hääletuse kohta
  21.1.Liikmesriikide ja Europoli juurdepääs viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope)
  21.2.Paranduseelarve projekt nr 6/2015: omavahendid - liidu välistegevuse usaldusfondid - elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.3.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine kiireteks eelarvemeetmeteks Euroopa rände tegevuskava raames (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.4.Paranduseelarve projekt nr 7/2015: Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.5.Parlamendiliikme Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  21.6.EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.7.EFSI tegevdirektori ametissenimetamine (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.8.Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux)
 22.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 23.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1831 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (6390 kb)
Õigusalane teave