Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2015 - BrussellEdizzjoni riveduta
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjoni tal-President
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel: ara l-Minuti
 4.Merħba
 5.Verifikazzjoni tas-setgħat: ara l-Minuti
 6.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 7.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 8.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 9.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq): ara l-Minuti
 10.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 11.Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti
 12.Ordni tas-seduta
 13.Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (15-16 ta' Ottubru 2015) (dibattitu)
 14.Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi (dibattitu)
 15.Ħin tal-votazzjonijiet
  15.1.Aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) mill-Istati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u ta' reati kriminali serji oħra (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope) (votazzjoni)
  15.2.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2015: Riżorsi proprji, Fondi fiduċjarji tal-Unjoni għall-Azzjoni Esterna, Uffiċċju tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (votazzjoni)
  15.3.Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta’ Flessibilità għal miżuri baġitarji immedjati taħt l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (votazzjoni)
  15.4.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2015: Il-ġestjoni tal-kriżi tar-refuġjati: miżuri baġitarji immedjati skont l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (votazzjoni)
  15.5.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Béla Kovács (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka) (votazzjoni)
  15.6.Ħatra tad-Direttur Amministrattiv tal-FEIS (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (votazzjoni)
  15.7.Ħatra tal-Viċi Direttur Amministrattiv tal-FEIS (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (votazzjoni)
  15.8.Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux) (votazzjoni)
 16.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 17.Konsegwenzi tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja li tinvalida d-deċiżjoni li tikkonstata li l-Istati Uniti jiżguraw livell adegwat ta' protezzjoni tad-data personali ttrasferita (dibattitu)
 18.Sitwazzjoni fl-Ukrajna (dibattitu)
 19.L-Anti-Semitiżmu, l-Iżlamofobija u d-Diskors ta' Mibegħda fl-Ewropa (dibattitu)
 20.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 21.Spegazzjonijiet tal-vot
  21.1.Aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) mill-Istati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u ta' reati kriminali serji oħra (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope)
  21.2.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2015: Riżorsi proprji, Fondi fiduċjarji tal-Unjoni għall-Azzjoni Esterna, Uffiċċju tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.3.Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta’ Flessibilità għal miżuri baġitarji immedjati taħt l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.4.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2015: Il-ġestjoni tal-kriżi tar-refuġjati: miżuri baġitarji immedjati skont l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.5.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Béla Kovács (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  21.6.Ħatra tal-Viċi Direttur Amministrattiv tal-FEIS (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.7.Ħatra tad-Direttur Amministrattiv tal-FEIS (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.8.Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux)
 22.Tressiq ta' testi adottati matul is-seduta attwali: ara l-Minuti
 23.Dati tas-seduti li jmiss: ara l-Minuti
 24.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1831 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (6390 kb)
Avviż legali