Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 14. októbra 2015 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Oficiálne privítanie
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 8.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 9.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 12.Program práce
 13.Príprava zasadnutia Európskej rady (15. – 16. októbra 2015) (rozprava)
 14.Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži (rozprava)
 15.Hlasovanie
  15.1.Sprístupnenie vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie členskými štátmi a Europolom na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope) (hlasovanie)
  15.2.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2015: vlastné zdroje, trustové fondy Únie pre vonkajšie akcie, Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  15.3.Mobilizácia nástroja flexibility pre okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  15.4.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  15.5.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Bélu Kovácsa (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka) (hlasovanie)
  15.6.Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  15.7.Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  15.8.Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux) (hlasovanie)
 16.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 17.Dôsledky rozhodnutia Súdneho dvora, ktorým sa ruší rozhodnutie o bezpečnom prístave v USA (rozprava)
 18.Situácia na Ukrajine (rozprava)
 19.Antisemitizmus, islamofóbia a nenávistné prejavy v Európe (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Vysvetlenia hlasovania
  21.1.Sprístupnenie vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie členskými štátmi a Europolom na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope)
  21.2.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2015: vlastné zdroje, trustové fondy Únie pre vonkajšie akcie, Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.3.Mobilizácia nástroja flexibility pre okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.4.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.5.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Bélu Kovácsa (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  21.6.Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.7.Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.8.Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux)
 22.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 23.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1831 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (6390 kb)
Právne oznámenie