Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 14. oktober 2015 - BruseljPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 4.Dobrodošlica
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: glej zapisnik
 6.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika): gl. zapisnik
 7.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 8.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 9.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 10.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 11.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 12.Razpored dela
 13.Priprave na sejo Evropskega sveta (15. in 16. oktober 2015) (razprava)
 14.Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu (razprava)
 15.Čas glasovanja
  15.1.Dostop imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope) (glasovanje)
  15.2.Predlog spremembe proračuna št. 6/2015: lastna sredstva, skrbniški skladi Unije za zunanje ukrepe, Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (glasovanje)
  15.3.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za nujne proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (glasovanje)
  15.4.Predlog spremembe proračuna št. 7/2015: Obvladovanje begunske krize: takojšnji proračunski ukrepi v okviru evropske agende o migracijah (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (glasovanje)
  15.5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Béli Kovácsu (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka) (glasovanje)
  15.6.Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (glasovanje)
  15.7.Imenovanje namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (glasovanje)
  15.8.Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux) (glasovanje)
 16.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 17.Posledice sodbe Evropskega sodišča, ki je razveljavila odločbo o varnem pristanu z ZDA (razprava)
 18.Razmere v Ukrajini (razprava)
 19.Antisemitizem, islamofobija in sovražni govor v Evropi (razprava)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Obrazložitev glasovanja
  21.1.Dostop imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope)
  21.2.Predlog spremembe proračuna št. 6/2015: lastna sredstva, skrbniški skladi Unije za zunanje ukrepe, Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.3.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za nujne proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.4.Predlog spremembe proračuna št. 7/2015: Obvladovanje begunske krize: takojšnji proračunski ukrepi v okviru evropske agende o migracijah (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Béli Kovácsu (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  21.6.Imenovanje namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.7.Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.8.Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux)
 22.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: glej zapisnik
 23.Časovni razpored prihodnjih sej: glej zapisnik
 24.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1831 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (6390 kb)
Pravno obvestilo