Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Pondělí, 26. října 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 4.Sdělení předsednictví
 5.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 6.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 7.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 8.Další kroky na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 9.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 10.Předložení dokumentů: viz zápis
 11.Plán práce
 12.Povinná automatická výměna informací v oblasti daní – Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o automatické výměně informací o finančních účtech – Zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb: zrušení směrnice o zdanění příjmů z úspor (rozprava)
 13.Souborné cestovní služby a spojené cestovní služby (rozprava)
 14.Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání (rozprava)
 15.Evropská občanská iniciativa (rozprava)
 16.Krize vyvolaná virem Ebola: dlouhodobé poučení (rozprava)
 17.Sdělení předsednictví
 18.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS - Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT) - Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC - Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (rozprava)
 19.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (532 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2322 kb)
Právní upozornění