Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 27. oktober 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.EU's indre marked for elektronisk kommunikation (forhandling)
 3.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 15. oktober 2015, navnlig finansieringen af internationale fonde og stats- og regeringschefernes møde om den vestlige balkanrute den 25. oktober 2015 samt forberedelse af topmødet i Valletta den 11.-12. november 2015 (forhandling)
 4.Emissionsmålinger i bilsektoren (indgivne beslutningsforslag)
 5.Afstemningstid
  5.1.Den fælles landbrugspolitik: ophævelse af forældede retsakter (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski) (afstemning)
  5.2.Aftale mellem EU og Schweiz om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod) (afstemning)
  5.3.Beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger: ophævelse af rentebeskatningsdirektivet (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato) (afstemning)
  5.4.Elektronisk udveksling med Sverige af fingeraftryksdata (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová) (afstemning)
  5.5.Ellektronisk udveksling med Belgien af fingeraftryksdata (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová) (afstemning)
  5.6.Elektronisk udveksling med Polen af fingeraftryksdata (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová) (afstemning)
  5.7.Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen) (afstemning)
  5.8.EU's indre marked for elektronisk kommunikation (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera) (afstemning)
  5.9.Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden behandling eller straf (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (afstemning)
  5.10.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (A8-0306/2015 - Markus Ferber) (afstemning)
  5.11.Decharge 2013: Fællesforetagendet Artemis (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  5.12.Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  5.13.Decharge 2013: Fællesforetagendet ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  5.14.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  5.15.Ebola-krisen: Den lære, der må drages på lang sigt (A8-0281/2015 - Charles Goerens) (afstemning)
  5.16.Emissionsmålinger i bilsektoren (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Den fælles landbrugspolitik: ophævelse af forældede retsakter (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski)
  6.2.Aftale mellem EU og Schweiz om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod)
  6.3.Beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger: ophævelse af rentebeskatningsdirektivet (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato)
  6.4.Elektronisk udveksling med Sverige af fingeraftryksdata (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.5.Ellektronisk udveksling med Belgien af fingeraftryksdata (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.6.Elektronisk udveksling med Polen af fingeraftryksdata (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.7.Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen)
  6.8.EU's indre marked for elektronisk kommunikation (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera)
  6.9.Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden behandling eller straf (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  6.10.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  6.11.Decharge 2013: Fællesforetagendet Artemis (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.12.Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.13.Decharge 2013: Fællesforetagendet ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.14.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.15.Ebola-krisen: Den lære, der må drages på lang sigt (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  6.16.Emissionsmålinger i bilsektoren (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Kommissionens arbejdsprogram 2016 (forhandling)
 10.Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner (forhandling)
 11.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 12.Situationen i Israel og Palæstina (forhandling)
 13.Situationen i Sydsudan (forhandling)
 14.EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav - Samhørighedspolitikken og midtvejsgennemgangen af Europa 2020-strategien - Europæiske struktur- og investeringsfonde og forsvarlig økonomisk styring - Mod forenkling og resultatorientering i samhørighedspolitikken for 2014-2020 (forhandling)
 15.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 16.Reform af valgloven i EU (forhandling)
 17.Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (4114 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (13315 kb)
Juridisk meddelelse