Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Dezbateri
Miercuri, 28 octombrie 2015 - Strasbourg Ediţie revizuită

2. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
PV
Notă juridică