Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 28. října 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 4.Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv (rozprava)
 5.Nové potraviny (rozprava)
 6.Emise některých látek znečišťujících ovzduší (rozprava)
 7.Hlasování
  7.1.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly (hlasování)
  7.2.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (hlasování)
  7.3.Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto) (hlasování)
  7.4.Ustanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato) (hlasování)
  7.5.Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv (A8-0305/2015 - Giovanni La Via) (hlasování)
  7.6.Nové potraviny (A8-0046/2014 - James Nicholson) (hlasování)
  7.7.Emise některých látek znečišťujících ovzduší (A8-0249/2015 - Julie Girling) (hlasování)
  7.8.Evropská občanská iniciativa (A8-0284/2015 - György Schöpflin) (hlasování)
  7.9.Strategie EU pro jadranský a jónský region (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić) (hlasování)
  7.10.Politika soudržnosti a přezkum strategie Evropa 2020 (A8-0277/2015 - Fernando Ruas) (hlasování)
  7.11.Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí (A8-0268/2015 - José Blanco López) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly
  8.2.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.3.Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  8.4.Ustanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato)
  8.5.Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  8.6.Nové potraviny (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  8.7.Emise některých látek znečišťujících ovzduší (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  8.8.Evropská občanská iniciativa (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  8.9.Strategie EU pro jadranský a jónský region (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  8.10.Politika soudržnosti a přezkum strategie Evropa 2020 (A8-0277/2015 - Fernando Ruas)
  8.11.Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí (A8-0268/2015 - José Blanco López)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Inteligentní hranice (rozprava)
 12.Agentura EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Cepol) (rozprava)
 13.Opatření navazující na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o elektronickém hromadném sledování občanů EU (rozprava)
 14.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 - Opatření směřující k dotvoření hospodářské a měnové unie (rozprava)
 15.Doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce (rozprava)
 16.Členství ve výborech: viz zápis
 17.Perspektivy a přezkum strategie EU 2020 (rozprava)
 18.Podávání zpráv a transparentnost u obchodů zajišťujících financování (rozprava)
 19.Přístup MSP k financím (rozprava)
 20.Převody prostředků: viz zápis
 21.Předložení dokumentů: viz zápis
 22.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 23.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (3252 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (10781 kb)
Právní upozornění