Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 28. oktoober 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 4.Geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamine (arutelu)
 5.Uuendtoit (arutelu)
 6.Teatavate õhusaasteainete heitkogused (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)
  7.2.Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve – kõik jaod (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (hääletus)
  7.3.Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto) (hääletus)
  7.4.Kalapüüki käsitlevad sätted Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas (A8-0295/2015 - Gabriel Mato) (hääletus)
  7.5.Geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamine (A8-0305/2015 - Giovanni La Via) (hääletus)
  7.6.Uuendtoit (A8-0046/2014 - James Nicholson) (hääletus)
  7.7.Teatavate õhusaasteainete heitkogused (A8-0249/2015 - Julie Girling) (hääletus)
  7.8.Euroopa kodanikualgatus (A8-0284/2015 - György Schöpflin) (hääletus)
  7.9.ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić) (hääletus)
  7.10.Ühtekuuluvuspoliitika ja strateegia „Euroopa 2020” läbivaatamine (A8-0277/2015 - Fernando Ruas) (hääletus)
  7.11.Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning usaldusväärne majandusjuhtimine (A8-0268/2015 - José Blanco López) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod
  8.2.Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve – kõik jaod (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.3.Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  8.4.Kalapüüki käsitlevad sätted Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas (A8-0295/2015 - Gabriel Mato)
  8.5.Geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamine (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  8.6.Uuendtoit (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  8.7.Teatavate õhusaasteainete heitkogused (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  8.8.Euroopa kodanikualgatus (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  8.9.ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  8.10.Ühtekuuluvuspoliitika ja strateegia „Euroopa 2020” läbivaatamine (A8-0277/2015 - Fernando Ruas)
  8.11.Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning usaldusväärne majandusjuhtimine (A8-0268/2015 - José Blanco López)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.E-piirid (arutelu)
 12.ELi Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (arutelu)
 13.Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooniga ELi kodanike ulatusliku elektroonilise jälgimise kohta (arutelu)
 14.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta prioriteetide elluviimine - Majandus- ja rahaliidu lõpliku väljakujundamise meetmed (arutelu)
 15.Nõukogu soovitus, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule (arutelu)
 16.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 17.Strateegia „Euroopa 2020” perspektiivid ja ülevaade (arutelu)
 18.Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvus (arutelu)
 19.VKEde rahastamisvõimalused (arutelu)
 20.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 21.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (3252 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (10781 kb)
Õigusalane teave