Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 28 oktober 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 4.Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (debat)
 5.Nieuwe voedingsmiddelen (debat)
 6.Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen (debat)
 7.Stemmingen
  7.1.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 - alle afdelingen (stemming)
  7.2.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (stemming)
  7.3.Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto) (stemming)
  7.4.Bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato) (stemming)
  7.5.Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (A8-0305/2015 - Giovanni La Via) (stemming)
  7.6.Nieuwe voedingsmiddelen (A8-0046/2014 - James Nicholson) (stemming)
  7.7.Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen (A8-0249/2015 - Julie Girling) (stemming)
  7.8.Europees burgerinitiatief (A8-0284/2015 - György Schöpflin) (stemming)
  7.9.Een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić) (stemming)
  7.10.Cohesiebeleid en evaluatie van de Europa 2020-strategie (A8-0277/2015 - Fernando Ruas) (stemming)
  7.11.De Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur (A8-0268/2015 - José Blanco López) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 - alle afdelingen
  8.2.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.3.Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  8.4.Bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato)
  8.5.Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  8.6.Nieuwe voedingsmiddelen (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  8.7.Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  8.8.Europees burgerinitiatief (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  8.9.Een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  8.10.Cohesiebeleid en evaluatie van de Europa 2020-strategie (A8-0277/2015 - Fernando Ruas)
  8.11.De Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur (A8-0268/2015 - José Blanco López)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Slimme grenzen (debat)
 12.EU-agentschap voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (debat)
 13.Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig elektronisch toezicht op EU-burgers (debat)
 14.Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten voor 2015 - Stappen ter voltooiing van de Economische en Monetaire Unie (debat)
 15.Aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt (debat)
 16.Samenstelling commissies: zie notulen
 17.Vooruitzichten en toetsing van de Europa 2020-strategie (debat)
 18.Transparantie van effectenfinancieringstransacties (debat)
 19.Toegang tot financiering voor kmo's (debat)
 20.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 21.Ingekomen stukken: zie notulen
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (3252 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (10781 kb)
Juridische mededeling