Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 29. oktober 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 3.Høring om ændringer af sommertiden i Europa (forhandling)
 4.Sikker anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS) inden for civil luftfart (forhandling)
 5.Nye udfordringer og koncepter til fremme af turisme i Europa (forhandling)
 6.Udvikling af satellitbaseret teknologi til globale flysporingssystemer (forhandling)
 7.Sakharov-prisen 2015 (bekendtgørelse af vinderen)
 8.Velkomstord
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Afstemningstid
  10.1.EU-Agenturet for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (A8-0048/2015 - Kinga Gál) (afstemning)
  10.2.Værdipapirfinansieringstransaktioner og disses gennemsigtighed (A8-0120/2015 - Renato Soru) (afstemning)
  10.3.Opfølgning af Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk masseovervågning af EU-borgerne (B8-1092/2015) (afstemning)
  10.4.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015 (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati) (afstemning)
  10.5.Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet (B8-1093/2015) (afstemning)
  10.6.Sikker anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS) inden for civil luftfart (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster) (afstemning)
  10.7.Nye udfordringer og koncepter til fremme af turisme i Europa (A8-0258/2015 - Isabella De Monte) (afstemning)
  10.8.Udvikling af satellitbaseret teknologi til globale flysporingssystemer (B8-1094/2015) (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
  11.1.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  11.2.Decharge 2013: Fællesforetagendet Artemis (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.3.Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.4.Decharge 2013: Fællesforetagendet ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.5.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.6.Ebola-krisen: Den lære, der må drages på lang sigt (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  11.7.Emissionsmålinger i bilsektoren (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
  11.8.Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  11.9.Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  11.10.Anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  11.11.Nye fødevarer (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  11.12.Emissioner af visse luftforurenende stoffer (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.13.Det europæiske borgerinitiativ (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  11.14.EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  11.15.EU-Agenturet for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (A8-0048/2015 - Kinga Gál)
  11.16.Værdipapirfinansieringstransaktioner og disses gennemsigtighed (A8-0120/2015 - Renato Soru)
  11.17.Opfølgning af Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk masseovervågning af EU-borgerne (B8-1092/2015)
  11.18.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015 (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati)
  11.19.Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet (B8-1093/2015)
  11.20.Sikker anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS) inden for civil luftfart (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster)
  11.21.Nye udfordringer og koncepter til fremme af turisme i Europa (A8-0258/2015 - Isabella De Monte)
  11.22.Udvikling af satellitbaseret teknologi til globale flysporingssystemer (B8-1094/2015)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 15.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 16.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 17.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (1873 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (6253 kb)
Juridisk meddelelse