Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2015 m. spalio 29 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą (žr. protokola)
 3.Klausymas vasaros laiko keitimo Europoje tema (diskusijos)
 4.Nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų saugus naudojimas civilinės aviacijos srityje (diskusijos)
 5.Nauji turizmo skatinimo Europoje iššūkiai ir koncepcijos (diskusijos)
 6.Palydovinės technologijos plėtojimas, siekiant, kad veiktų pasaulinės skrydžių sekimo sistemos (diskusijos)
 7.2015 m. Sacharovo premija (laureato paskelbimas)
 8.Oficialus pasveikinimas
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.ES teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (A8-0048/2015 - Kinga Gál) (balsavimas)
  10.2.Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių skaidrumas (A8-0120/2015 - Renato Soru) (balsavimas)
  10.3.Tolesni veikmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio elektroninio ES piliečių sekimo (B8-1092/2015) (balsavimas)
  10.4.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati) (balsavimas)
  10.5.Tarybos rekomendacija dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką (B8-1093/2015) (balsavimas)
  10.6.Nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų saugus naudojimas civilinės aviacijos srityje (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster) (balsavimas)
  10.7.Nauji turizmo skatinimo Europoje iššūkiai ir koncepcijos (A8-0258/2015 - Isabella De Monte) (balsavimas)
  10.8.Palydovinės technologijos plėtojimas, siekiant, kad veiktų pasaulinės skrydžių sekimo sistemos (B8-1094/2015) (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
  11.1.Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  11.2.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.3.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.4.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.5.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Vadovų Taryba ir Taryba (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.6.Ebolos viruso krizė: ilgalaikės pamokos ir būdai stiprinti sveikatos priežiūros sistemą besivystančiose šalyse siekiant užkirsti kelią krizėms ateityje (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  11.7.Išmetamų teršalų matavimai automobilių sektoriuje (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
  11.8.Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  11.9.Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  11.10.Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  11.11.Nauji maisto produktai (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  11.12.Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.13.Europos piliečių iniciatyva (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  11.14.ES strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  11.15.ES teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (A8-0048/2015 - Kinga Gál)
  11.16.Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių skaidrumas (A8-0120/2015 - Renato Soru)
  11.17.Tolesni veikmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio elektroninio ES piliečių sekimo (B8-1092/2015)
  11.18.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati)
  11.19.Tarybos rekomendacija dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką (B8-1093/2015)
  11.20.Nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų saugus naudojimas civilinės aviacijos srityje (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster)
  11.21.Nauji turizmo skatinimo Europoje iššūkiai ir koncepcijos (A8-0258/2015 - Isabella De Monte)
  11.22.Palydovinės technologijos plėtojimas, siekiant, kad veiktų pasaulinės skrydžių sekimo sistemos (B8-1094/2015)
 12.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 13.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 14.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 15.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 16.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 17.Sesijos atidėjimas
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1873 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (6253 kb)
Teisinis pranešimas