Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2015. gada 29. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
 3.Uzklausīšana par pāreju uz vasaras laiku Eiropā (debates)
 4.Tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS) droša izmantošana civilās aviācijas jomā (debates)
 5.Jauni izaicinājumi un koncepcijas tūrisma veicināšanai Eiropā (debates)
 6.Satelīttehnoloģijas izstrāde globālas lidojumu uzraudzības sistēmu ieviešanas atbalstam (debates)
 7.2015. gada Saharova balva (laureāta paziņošana)
 8.Oficiāla sveikšana
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 10.Balsošanas laiks
  10.1.ES Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (A8-0048/2015 - Kinga Gál) (balsošana)
  10.2.Vērtspapīru finansēšanas darījumu pārredzamība (A8-0120/2015 - Renato Soru) (balsošana)
  10.3.Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES pilsoņu elektronisko masveida novērošanu (B8-1092/2015) (balsošana)
  10.4.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati) (balsošana)
  10.5.Padomes Ieteikums par ilgtermiņa bezdarbnieku integrāciju darba tirgū (B8-1093/2015) (balsošana)
  10.6.Tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS) droša izmantošana civilās aviācijas jomā (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster) (balsošana)
  10.7.Jauni izaicinājumi un koncepcijas tūrisma veicināšanai Eiropā (A8-0258/2015 - Isabella De Monte) (balsošana)
  10.8.Satelīttehnoloģijas izstrāde globālas lidojumu uzraudzības sistēmu ieviešanas atbalstam (B8-1094/2015) (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
  11.1.Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  11.2.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.3.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.4.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.5.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.6.Ebolas vīrusa izraisītā krīze — ilgtermiņā gūtā pieredze (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  11.7.Emisiju mērījumi autobūves nozarē (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
  11.8.Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  11.9.Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  11.10.Ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošana (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  11.11.Jaunā pārtika (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  11.12.Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.13.Eiropas pilsoņu iniciatīva (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  11.14.ES stratēģija attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  11.15.ES Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (A8-0048/2015 - Kinga Gál)
  11.16.Vērtspapīru finansēšanas darījumu pārredzamība (A8-0120/2015 - Renato Soru)
  11.17.Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES pilsoņu elektronisko masveida novērošanu (B8-1092/2015)
  11.18.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati)
  11.19.Padomes Ieteikums par ilgtermiņa bezdarbnieku integrāciju darba tirgū (B8-1093/2015)
  11.20.Tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS) droša izmantošana civilās aviācijas jomā (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster)
  11.21.Jauni izaicinājumi un koncepcijas tūrisma veicināšanai Eiropā (A8-0258/2015 - Isabella De Monte)
  11.22.Satelīttehnoloģijas izstrāde globālas lidojumu uzraudzības sistēmu ieviešanas atbalstam (B8-1094/2015)
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 13.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 14.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 16.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 17.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1873 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (6253 kb)
Juridisks paziņojums