Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 29 października 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 3.Wysłuchanie w sprawie zmiany czasu letniego w Europie (debata)
 4.Bezpieczne korzystanie ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (RPAS) w dziedzinie lotnictwa cywilnego (debata)
 5.Nowe wyzwania i strategie w zakresie propagowania turystyki w Europie (debata)
 6.Rozwój technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych systemów śledzenia lotów (debata)
 7.Nagroda Sacharowa za 2015 r. (ogłoszenie laureata)
 8.Powitanie
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 10.Głosowanie
  10.1.Agencja UE zapewniająca szkolenia w zakresie egzekwowania prawa (Cepol) (A8-0048/2015 - Kinga Gál) (głosowanie)
  10.2.Przejrzystość transakcji finansowania papierów wartościowych (A8-0120/2015 - Renato Soru) (głosowanie)
  10.3.Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. dotyczącą masowego nadzoru elektronicznego wobec obywateli UE (B8-1092/2015) (głosowanie)
  10.4.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015 (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati) (głosowanie)
  10.5.Zalecenie Rady dotyczące integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy (B8-1093/2015) (głosowanie)
  10.6.Bezpieczne korzystanie ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (RPAS) w dziedzinie lotnictwa cywilnego (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster) (głosowanie)
  10.7.Nowe wyzwania i strategie w zakresie propagowania turystyki w Europie (A8-0258/2015 - Isabella De Monte) (głosowanie)
  10.8.Rozwój technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych systemów śledzenia lotów (B8-1094/2015) (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  11.1.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  11.2.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.3.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.4.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.5.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.6.Sytuacja kryzysowa związana z wirusem Ebola – wnioski na przyszłość (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  11.7.Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
  11.8.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 - wszystkie sekcje (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  11.9.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczbyasędziów w Sądzie (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  11.10.Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  11.11.Nowa żywność (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  11.12.Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.13.Europejska inicjatywa obywatelska (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  11.14.Strategia UE dla regionu adriatycko-jońskiego (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  11.15.Agencja UE zapewniająca szkolenia w zakresie egzekwowania prawa (Cepol) (A8-0048/2015 - Kinga Gál)
  11.16.Przejrzystość transakcji finansowania papierów wartościowych (A8-0120/2015 - Renato Soru)
  11.17.Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. dotyczącą masowego nadzoru elektronicznego wobec obywateli UE (B8-1092/2015)
  11.18.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015 (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati)
  11.19.Zalecenie Rady dotyczące integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy (B8-1093/2015)
  11.20.Bezpieczne korzystanie ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (RPAS) w dziedzinie lotnictwa cywilnego (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster)
  11.21.Nowe wyzwania i strategie w zakresie propagowania turystyki w Europie (A8-0258/2015 - Isabella De Monte)
  11.22.Rozwój technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych systemów śledzenia lotów (B8-1094/2015)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 16.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 17.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (1873 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (6253 kb)
Informacja prawna