Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 29 oktober 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 3.Utfrågning om byte till sommartid i Europa (debatt)
 4.Säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS) på området civil luftfart (debatt)
 5.Nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa (debatt)
 6.Utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning (debatt)
 7.Sacharovpriset 2015 (tillkännagivande av pristagaren)
 8.Välkomsthälsning
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Omröstning
  10.1.EU:s byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (A8-0048/2015 - Kinga Gál) (omröstning)
  10.2.Transparens avseende transaktioner för värdepappersfinansiering (A8-0120/2015 - Renato Soru) (omröstning)
  10.3.Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare (B8-1092/2015) (omröstning)
  10.4.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförandet av 2015 års prioriteringar (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati) (omröstning)
  10.5.Rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden (B8-1093/2015) (omröstning)
  10.6.Säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS) på området civil luftfart (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster) (omröstning)
  10.7.Nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa (A8-0258/2015 - Isabella De Monte) (omröstning)
  10.8.Utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning (B8-1094/2015) (omröstning)
 11.Röstförklaringar
  11.1.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  11.2.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.3.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.4.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.5.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.6.Ebolakrisen: långsiktiga lärdomar (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  11.7.Utsläppsmätningar i bilindustrin (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
  11.8.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  11.9.Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  11.10.Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  11.11.Nya livsmedel (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  11.12.Utsläpp av vissa luftföroreningar (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.13.Det europeiska medborgarinitiativet (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  11.14.EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  11.15.EU:s byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (A8-0048/2015 - Kinga Gál)
  11.16.Transparens avseende transaktioner för värdepappersfinansiering (A8-0120/2015 - Renato Soru)
  11.17.Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare (B8-1092/2015)
  11.18.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförandet av 2015 års prioriteringar (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati)
  11.19.Rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden (B8-1093/2015)
  11.20.Säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS) på området civil luftfart (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster)
  11.21.Nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa (A8-0258/2015 - Isabella De Monte)
  11.22.Utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning (B8-1094/2015)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 17.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1873 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (6253 kb)
Rättsligt meddelande