Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Κατάσταση προόδου της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα ενόψει της 10ης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ (συζήτηση)
 12.Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΕΕ-Βιετνάμ (συζήτηση)
 13.Προσχώρηση του Ισημερινού στην συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας και του Περού (συζήτηση)
 14.Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 (συζήτηση)
 15.Μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια (συνοπτική παρουσίαση)
 16.Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες (συνοπτική παρουσίαση)
 17.Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών (συνοπτική παρουσίαση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (486 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2130 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου