Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 24. marraskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Energiaunionin tila (keskustelu)
 4.Vakuutusedustus (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Tiettyjen Schengenin säännöstön säädösten kumoaminen (A8-0250/2015 - Claude Moraes) (äänestys)
  5.2.Tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien Schengenin säännöstön säädösten kumoaminen (A8-0251/2015 - Claude Moraes) (äänestys)
  5.3.Tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoaminen (A8-0252/2015 - Claude Moraes) (äänestys)
  5.4.Sinievätonnikalan suojelemista koskevan yleissopimuksen laajennetun komission jäsenyyden saaminen (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz) (äänestys)
  5.5.Vakuutusedustus (A8-0315/2015 - Werner Langen) (äänestys)
  5.6.Epätasa-arvoisuuden ja erityisesti lapsiköyhyyden vähentäminen (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber) (äänestys)
  5.7.Koheesiopolitiikka ja marginalisoituneet yhteisöt (A8-0314/2015 - Terry Reintke) (äänestys)
  5.8.EU:n rooli YK:ssa (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Tiettyjen Schengenin säännöstön säädösten kumoaminen (A8-0250/2015 - Claude Moraes)
  6.2.Tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien Schengenin säännöstön säädösten kumoaminen (A8-0251/2015 - Claude Moraes)
  6.3.Tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoaminen (A8-0252/2015 - Claude Moraes)
  6.4.Sinievätonnikalan suojelemista koskevan yleissopimuksen laajennetun komission jäsenyyden saaminen (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz)
  6.5.Vakuutusedustus (A8-0315/2015 - Werner Langen)
  6.6.Epätasa-arvoisuuden ja erityisesti lapsiköyhyyden vähentäminen (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber)
  6.7.Koheesiopolitiikka ja marginalisoituneet yhteisöt (A8-0314/2015 - Terry Reintke)
  6.8.EU:n rooli YK:ssa (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Puhemiehen julkilausuma
 10.Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (keskustelu)
 11.Vuoden 2016 talousarviomenettely: yhteinen teksti (keskustelu)
 12.Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäiseminen (keskustelu)
 13.Kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen - Polkumyynnin vastaiset toimenpiteet ja niiden vaikutus EU:n terästeollisuuteen (keskustelu)
 14.Työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020 (keskustelu)
 15.Ennaltaehkäisevät toimenpiteet sukupuolten väliseen eläkekuiluun puuttumiseksi EU:ssa (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 17.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2856 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (9530 kb)
Oikeudellinen huomautus