Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2015. gada 24. novembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Stāvoklis enerģētikas savienības jomā (debates)
 4.Apdrošināšanas starpniecība (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Konkrētu Šengenas acquis tiesību aktu atcelšana (A8-0250/2015 - Claude Moraes) (balsošana)
  5.2.Konkrētu Šengenas acquis tiesību aktu attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās atcelšana (A8-0251/2015 - Claude Moraes) (balsošana)
  5.3.Konkrētu tiesību aktu attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās atcelšana (A8-0252/2015 - Claude Moraes) (balsošana)
  5.4.Dalība Konvencijas par dienvidu tunzivju saglabāšanu paplašinātajā komisijā (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz) (balsošana)
  5.5.Apdrošināšanas starpniecība (A8-0315/2015 - Werner Langen) (balsošana)
  5.6.Nevienlīdzības samazināšana, īpašu uzmanību pievēršot bērnu nabadzības problēmai (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber) (balsošana)
  5.7.Kohēzijas politika un marginalizētas iedzīvotāju grupas (A8-0314/2015 - Terry Reintke) (balsošana)
  5.8.ES loma Apvienoto Nāciju Organizācijā (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
  6.1.Konkrētu Šengenas acquis tiesību aktu atcelšana (A8-0250/2015 - Claude Moraes)
  6.2.Konkrētu Šengenas acquis tiesību aktu attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās atcelšana (A8-0251/2015 - Claude Moraes)
  6.3.Konkrētu tiesību aktu attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās atcelšana (A8-0252/2015 - Claude Moraes)
  6.4.Dalība Konvencijas par dienvidu tunzivju saglabāšanu paplašinātajā komisijā (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz)
  6.5.Apdrošināšanas starpniecība (A8-0315/2015 - Werner Langen)
  6.6.Nevienlīdzības samazināšana, īpašu uzmanību pievēršot bērnu nabadzības problēmai (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber)
  6.7.Kohēzijas politika un marginalizētas iedzīvotāju grupas (A8-0314/2015 - Terry Reintke)
  6.8.ES loma Apvienoto Nāciju Organizācijā (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen)
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 9.Priekšsēdētāja paziņojums
 10.Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (debates)
 11.2016. gada budžeta procedūra - kopīgais projekts (debates)
 12.Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana (debates)
 13.Ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā - Antidempinga pasākumi un to ietekme uz ES tērauda rūpniecību (debates)
 14.ES stratēģiskais satvars par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (debates)
 15.Preventīvi pasākumi no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības novēršanai Eiropas Savienībā (debates)
 16.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 17.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (2856 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (9530 kb)
Juridisks paziņojums