Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 24 listopada 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Stan unii energetycznej (debata)
 4.Pośrednictwo ubezpieczeniowe (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Uchylenie niektórych aktów prawnych w ramach dorobku Schengen (A8-0250/2015 - Claude Moraes) (głosowanie)
  5.2.Uchylenie niektórych aktów prawnych w ramach dorobku Schengen w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości (A8-0251/2015 - Claude Moraes) (głosowanie)
  5.3.Uchylenie niektórych aktów prawnych w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości (A8-0252/2015 - Claude Moraes) (głosowanie)
  5.4.Uzyskanie członkostwa w Rozszerzonej Komisji ds. Konwencji na rzecz ochrony tuńczyka południowego (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz) (głosowanie)
  5.5.Pośrednictwo ubezpieczeniowe (A8-0315/2015 - Werner Langen) (głosowanie)
  5.6.Zmniejszenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber) (głosowanie)
  5.7.Polityka spójności a społeczności marginalizowane (A8-0314/2015 - Terry Reintke) (głosowanie)
  5.8.Rola UE w ONZ (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Uchylenie niektórych aktów prawnych w ramach dorobku Schengen (A8-0250/2015 - Claude Moraes)
  6.2.Uchylenie niektórych aktów prawnych w ramach dorobku Schengen w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości (A8-0251/2015 - Claude Moraes)
  6.3.Uchylenie niektórych aktów prawnych w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości (A8-0252/2015 - Claude Moraes)
  6.4.Uzyskanie członkostwa w Rozszerzonej Komisji ds. Konwencji na rzecz ochrony tuńczyka południowego (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz)
  6.5.Pośrednictwo ubezpieczeniowe (A8-0315/2015 - Werner Langen)
  6.6.Zmniejszenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber)
  6.7.Polityka spójności a społeczności marginalizowane (A8-0314/2015 - Terry Reintke)
  6.8.Rola UE w ONZ (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 9.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 10.Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (debata)
 11.Procedura budżetowa na rok 2016 - wspólny projekt (debata)
 12.Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne (debata)
 13.Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych - Środki antydumpingowe i ich wpływ na przemysł stalowy w UE (debata)
 14.Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 (debata)
 15.Środki zapobiegawcze w celu zaradzenia problemowi zróżnicowania emerytur ze względu na płeć w UE (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 17.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (2856 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (9530 kb)
Informacja prawna