Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 24 noiembrie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Starea uniunii energetice (dezbatere)
 4.Intermedierea de asigurări (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Abrogarea anumitor acte din acquis-ul Schengen (A8-0250/2015 - Claude Moraes) (vot)
  5.2.Abrogarea anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală (A8-0251/2015 - Claude Moraes) (vot)
  5.3.Abrogarea anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală (A8-0252/2015 - Claude Moraes) (vot)
  5.4.Aderarea la Comisia extinsă din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz) (vot)
  5.5.Intermedierea de asigurări (A8-0315/2015 - Werner Langen) (vot)
  5.6.Reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber) (vot)
  5.7.Politica de coeziune și comunitățile marginalizate (A8-0314/2015 - Terry Reintke) (vot)
  5.8.Rolul UE în cadrul ONU (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen) (vot)
 6.Explicații privind votul
  6.1.Abrogarea anumitor acte din acquis-ul Schengen (A8-0250/2015 - Claude Moraes)
  6.2.Abrogarea anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală (A8-0251/2015 - Claude Moraes)
  6.3.Abrogarea anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală (A8-0252/2015 - Claude Moraes)
  6.4.Aderarea la Comisia extinsă din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz)
  6.5.Intermedierea de asigurări (A8-0315/2015 - Werner Langen)
  6.6.Reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber)
  6.7.Politica de coeziune și comunitățile marginalizate (A8-0314/2015 - Terry Reintke)
  6.8.Rolul UE în cadrul ONU (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen)
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 9.Declarația Președinției
 10.Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (dezbatere)
 11.Procedura bugetară 2016: proiect comun (dezbatere)
 12.Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste (dezbatere)
 13.Dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază - Măsurile antidumping și efectele lor asupra industriei siderurgice a Uniunii Europene (dezbatere)
 14.Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 (dezbatere)
 15.Măsuri preventive pentru eliminarea decalajului existent între pensiile femeilor și ale bărbaților în UE (dezbatere)
 16.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 17.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (2856 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (9530 kb)
Notă juridică