Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 24. novembra 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Stav energetickej únie (rozprava)
 4.Sprostredkovanie poistenia (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Zrušenie určitých aktov schengenského acquis (A8-0250/2015 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  5.2.Zrušenie určitých aktov schengenského acquis v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach (A8-0251/2015 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  5.3.Zrušenie určitých aktov v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach (A8-0252/2015 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  5.4.Členstvo v rozšírenej komisii Dohovoru o ochrane tuniaka južného (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz) (hlasovanie)
  5.5.Sprostredkovanie poistenia (A8-0315/2015 - Werner Langen) (hlasovanie)
  5.6.Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu detí (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber) (hlasovanie)
  5.7.Politika súdržnosti a marginalizované komunity (A8-0314/2015 - Terry Reintke) (hlasovanie)
  5.8.Úloha EÚ v rámci OSN (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Zrušenie určitých aktov schengenského acquis (A8-0250/2015 - Claude Moraes)
  6.2.Zrušenie určitých aktov schengenského acquis v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach (A8-0251/2015 - Claude Moraes)
  6.3.Zrušenie určitých aktov v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach (A8-0252/2015 - Claude Moraes)
  6.4.Členstvo v rozšírenej komisii Dohovoru o ochrane tuniaka južného (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz)
  6.5.Sprostredkovanie poistenia (A8-0315/2015 - Werner Langen)
  6.6.Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu detí (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber)
  6.7.Politika súdržnosti a marginalizované komunity (A8-0314/2015 - Terry Reintke)
  6.8.Úloha EÚ v rámci OSN (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Vyhlásenie predsedníctva
 10.Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (rozprava)
 11.Rozpočtový postup na rok 2016 – spoločný text (rozprava)
 12.Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami (rozprava)
 13.Rozvoj udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov - Antidumpingové opatrenia a ich vplyv na oceliarsky priemysel EÚ (rozprava)
 14.Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020 (rozprava)
 15.Preventívne opatrenia na boj proti rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v EÚ (rozprava)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 17.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (2856 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (9530 kb)
Právne oznámenie