Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 25. novembra 2015 - Štrasburg Revidované vydanie

22. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
Právne oznámenie