Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 25 listopada 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Przesunięcie środków: patrz protokół
 6.Składanie dokumentów: patrz protokół
 7.Ostatnie zamachy terrorystyczne w Paryżu (debata)
 8.Uroczyste posiedzenie
 9.Głosowanie
  9.1.Projekt budżetu korygującego nr 8/2015: Zasoby własne i Europejski Inspektor Ochrony Danych (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (głosowanie)
  9.2.Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w celu zażegnania kryzysu uchodźczego (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes) (głosowanie)
  9.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu umożliwienia wypłaty zaliczek w ramach budżetu na 2016 r. (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou) (głosowanie)
  9.4.Procedura budżetowa na rok 2016 - wspólny projekt (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (głosowanie)
  9.5.Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer) (głosowanie)
  9.6.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: udzielenie zezwolenia na stosowanie ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP) (B8-1228/2015) (głosowanie)
  9.7.Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne (A8-0316/2015 - Rachida Dati) (głosowanie)
  9.8.Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Projekt budżetu korygującego nr 8/2015: Zasoby własne i Europejski Inspektor Ochrony Danych (A8-0337/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  10.2.Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w celu zażegnania kryzysu uchodźczego (A8-0336/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu umożliwienia wypłaty zaliczek w ramach budżetu na 2016 r. (A8-0335/2015 - Lefteris Christoforou)
  10.4.Procedura budżetowa na rok 2016 - wspólny projekt (A8-0333/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  10.5.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: udzielenie zezwolenia na stosowanie ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP) (B8-1228/2015)
  10.6.Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (A8-0317/2015 - Elisa Ferreira, Michael Theurer)
  10.7.Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne (A8-0316/2015 - Rachida Dati)
  10.8.Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 (A8-0312/2015 - Ole Christensen)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 13.Eliminacja przemocy wobec kobiet w UE (debata)
 14.Wyniki szczytu w Valletcie w dniach 11–12 listopada 2015 r. oraz szczytu G-20 w dniach 15–16 listopada 2015 r. (debata)
 15.Sytuacja w Burundi (debata)
 16.Wybory w Mjanmie/ Birmie (debata)
 17.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 18.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 19.Sytuacja w Gruzji (debata)
 20.Sytuacja w Mołdawii (debata)
 21.Edukacja dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się kryzysów (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (2998 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (10177 kb)
Informacja prawna