Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 26. november 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Petitsioonid (vt protokoll)
 3.Kontrollikoja 2014. aasta aruande tutvustamine (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  4.1.Afganistan, täpsemalt tapmised Zabuli provintsis
  4.2.Kambodža
  4.3.Sõnavabadus Bangladeshis
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 6.Nõukogu esimese lugemise seisukohad (vt protokoll)
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 8.Ecuadori ühinemine ELi ja selle liikmesriikide ning Colombia ja Peruu vahel sõlmitud kaubanduslepinguga (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 9.Uus loomade heaolu strateegia aastateks 2016–2020 (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 10.2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamine ja tulemuslikkuse tõstmine (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 11.Hääletused
  11.1.Afganistan, täpsemalt tapmised Zabuli provintsis (RC-B8-1258/2015, B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015, B8-1276/2015)
  11.2.Kambodža (RC-B8-1263/2015, B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015, B8-1277/2015)
  11.3.Sõnavabadus Bangladeshis (RC-B8-1257/2015, B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015, B8-1275/2015)
  11.4.Doha arengukava hetkeseis enne WTO kümnendat ministrite konverentsi (B8-1230/2015) (hääletus)
  11.5.Ecuadori ühinemine ELi ja selle liikmesriikide ning Colombia ja Peruu vahel sõlmitud kaubanduslepinguga (B8-1241/2015) (hääletus)
  11.6.Uus loomade heaolu strateegia aastateks 2016–2020 (B8-1278/2015, B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015, B8-1283/2015) (hääletus)
  11.7.Laste haridus hädaolukordades ja pikaajalistes kriisides (B8-1240/2015) (hääletus)
  11.8.2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamine ja tulemuslikkuse tõstmine (B8-1231/2015) (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
  12.1.Doha arengukava hetkeseis enne WTO kümnendat ministrite konverentsi (B8-1230/2015)
  12.2.Ecuadori ühinemine ELi ja selle liikmesriikide ning Colombia ja Peruu vahel sõlmitud kaubanduslepinguga (B8-1241/2015)
  12.3.Uus loomade heaolu strateegia aastateks 2016–2020 (B8-1278/2015, B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015, B8-1283/2015)
  12.4.Laste haridus hädaolukordades ja pikaajalistes kriisides (B8-1240/2015)
  12.5.2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamine ja tulemuslikkuse tõstmine (B8-1231/2015)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 15.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 17.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 18.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (1345 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4520 kb)
Õigusalane teave