Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 15 декември 2015 г. - Страсбург Редактирана версия

10. Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността): вж. протокола
Видеозапис на изказванията
PV
Правна информация