Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 15 december 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

10. Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling