Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2015. gada 15. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Eurozonai adresētais ieteikums - Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana (debates)
 4.Balsošanas laiks
  4.1.Vienošanās ar Šveices Konfederāciju par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (A8-0345/2015 - Roberta Metsola) (balsošana)
  4.2.ES un Dominikas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  4.3.ES un Vanuatu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  4.4.ES un Trinidādas un Tobāgo nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  4.5.ES un Samoa nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  4.6.ES un Grenādas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  4.7.ES un Austrumtimoras nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  4.8.ES un Sentlūsijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  4.9.ES un Sentvinsentas un Grenadīnu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  4.10.ES un Apvienoto Arābu Emirātu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel) (balsošana)
  4.11.Saprašanās memorands starp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju un Eurojust (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos) (balsošana)
  4.12.Metodes un procedūra, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un pasākumi, lai izpildītu kases vajadzības (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (balsošana)
  4.13.Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos deputāta imunitāti (A8-0358/2015 - Evelyn Regner) (balsošana)
  4.14.Pieprasījums atcelt Stelios Kouloglou deputāta imunitāti (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda) (balsošana)
  4.15.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana (A8-0362/2015 - Marco Zanni) (balsošana)
  4.16.ES preču zīme (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström) (balsošana)
  4.17.Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström) (balsošana)
  4.18.Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā piemērojamā kontroles un noteikumu izpildes shēma (A8-0294/2015 - Ole Christensen) (balsošana)
  4.19.Ārkārtas tirdzniecības pasākumu piemērošanas Bosnijai un Hercegovinai apturēšana (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini) (balsošana)
  4.20.Apvienoto Arābu Emirātu un Eiropola stratēģiska sadarbība cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini) (balsošana)
  4.21.Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk) (balsošana)
  4.22.Eiropas elektrotīkla sagatavošana 2020. gadam (A8-0330/2015 - Peter Eriksson) (balsošana)
  4.23.Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumenta īstenošana (A8-0331/2015 - Sven Schulze) (balsošana)
  4.24.Jauna KZP — tehnisko pasākumu un daudzgadu plānu struktūra (A8-0328/2015 - Gabriel Mato) (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
  5.1.Vienošanās ar Šveices Konfederāciju par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (A8-0345/2015 - Roberta Metsola)
  5.2.ES un Dominikas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel)
  5.3.ES un Vanuatu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel)
  5.4.ES un Trinidādas un Tobāgo nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel)
  5.5.ES un Samoa nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel)
  5.6.ES un Grenādas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel)
  5.7.ES un Austrumtimoras nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel)
  5.8.ES un Sentlūsijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel)
  5.9.ES un Sentvinsentas un Grenadīnu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel)
  5.10.ES un Apvienoto Arābu Emirātu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel)
  5.11.Saprašanās memorands starp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju un Eurojust (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos)
  5.12.Metodes un procedūra, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un pasākumi, lai izpildītu kases vajadzības (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  5.13.Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos deputāta imunitāti (A8-0358/2015 - Evelyn Regner)
  5.14.Pieprasījums atcelt Stelios Kouloglou deputāta imunitāti (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda)
  5.15.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana (A8-0362/2015 - Marco Zanni)
  5.16.ES preču zīme (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström)
  5.17.Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström)
  5.18.Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā piemērojamā kontroles un noteikumu izpildes shēma (A8-0294/2015 - Ole Christensen)
  5.19.Ārkārtas tirdzniecības pasākumu piemērošanas Bosnijai un Hercegovinai apturēšana (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini)
  5.20.Apvienoto Arābu Emirātu un Eiropola stratēģiska sadarbība cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini)
  5.21.Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk)
  5.22.Eiropas elektrotīkla sagatavošana 2020. gadam (A8-0330/2015 - Peter Eriksson)
  5.23.Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumenta īstenošana (A8-0331/2015 - Sven Schulze)
  5.24.Jauna KZP — tehnisko pasākumu un daudzgadu plānu struktūra (A8-0328/2015 - Gabriel Mato)
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 8.Lēmums, kas pieņemts par Eiropas robežsardzes un krasta apsardzes pasākumu kopumu (debates)
 9.COP 21 rezultāti (debates)
 10.Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 105. panta 6. punkts un 106. panta 4. punkta d) apakšpunkts) (sk. protokolu)
 11.Uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšana Savienībā (debates)
 12.ES un Ķīnas attiecības (debates)
 13.Gatavošanās pasaules humānās palīdzības samitam — risināmie jautājumi un iespējas sniegt humāno palīdzību (debates)
 14.Darba ņēmēju mobilitāte (debates)
 15.Lēmums, kas pieņemts par Eiropas Pieejamības aktu (debates)
 16.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 17.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (5058 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (16035 kb)
Juridisks paziņojums