Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg Revidované vydanie

Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Na základe otvoreného výberového konania v roku 2011 bol na funkčné obdobie piatich rokov vymenovaný predseda európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie (EIOPA) pána Gabriela Bernardina. V zmysle článku 48 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 sa stanovuje, že Rada orgánov dohľadu EIOPA môže po zohľadnení hodnotenia uvedeného v tomto ustanovení predĺžiť funkčné obdobie predsedu EIOPA jedenkrát s výhradou potvrdenia Európskym parlamentom. 30. septembra 2015 Rada orgánov dohľadu EIOPA navrhla predĺžiť funkčné obdobie úradujúcemu predsedovi EIOPA Gabrielovi Bernardinovi o ďalšie päťročné obdobie. Výbor pre hospodárske a menové veci usporiadal 17. novembra 2015 vypočutie úradujúceho predsedu a na základe toho odporučil EP predĺžiť funkčné obdobie Gabriela Bernardina ako predsedu EIOPA o ďalšie funkčné obdobie. V tajnom hlasovaním EP potvrdil návrh Rady orgánov aj výboru EP pre hospodárske a menové veci.

 
Právne oznámenie