Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski (Odabrano)
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Cjeloviti tekst 
Rasprave
Srijeda, 16. prosinca 2015. - Strasbourg Revidirano izdanje

Produženje mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri)
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. – Podržavam izvješće kolege zastupnika Roberta Gualtiera o produženju mandata predsjedniku Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA).

S obzirom da je prvog predsjednika ESMA-e Odbor nadzornika imenovao 2011. nakon otvorenog selekcijskog postupka na mandat od pet godina u skladu s člankom 48. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1095/2010, a uzimajući u obzir da je člankom 48. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1095/2010 predviđeno da Odbor nadzornika može jednom produžiti mandat predsjedniku ESMA-e.

Budući da je Odbor nadzornika ESMA-e predložio produženje mandata Stevenu Maijooru, aktualnom predsjedniku ESMA-e, na sljedećih pet godina te da je o tome obavijestio Europski parlament, slažem se da se produži mandat Stevenu Maijooru na sljedećih pet godina.

 
Pravna napomena