Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg Revidované vydanie

Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ V tajnom hlasovaní poslanci Európskeho parlamentu predĺžili funkčné obdobie Stevena Maijoora ako predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na ďalšie funkčné obdobie piatich rokov. Predseda ESMA p. Steven Maijoor bol do funkcie menovaný v roku 2011 na základe otvoreného výberového konania na obdobie piatich rokov. V zmysle článku 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 Rada orgánov dohľadu ESMA po zohľadnení hodnotenia navrhla predĺžiť funkčné obdobie predsedu ESMA jedenkrát s výhradou potvrdenie Európskym parlamentom. Výbor pre hospodárske a menové veci usporiadal 17. novembra 2015 vypočutie úradujúceho predsedu ESMA Stevena Maijoora, počas ktorého predniesol vyhlásenie a následne odpovedal na otázky členov výboru. Keďže výbor návrh odsúhlasil, predložil návrh uznesenia Európskemu parlamentu na schválenie.

 
Právne oznámenie