Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 17 декември 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Патенти и права на селекционерите на растения (разискване)
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  3.1.Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа
  3.2.Положението в Малдивите
  3.3.Малайзия
 4.Положението в Бурунди (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Защита на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Съобщение на председателството
 7.Състав на комисиите: вж. протокола
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9.Време за гласуване
  9.1.Проект на предложение за решение за създаване на анкетна комисия относно измерването на емисиите в автомобилния сектор и за нейните правомощия, нейния числен състав и срока на нейния мандат (B8-1424/2015) (гласуване)
  9.2.Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа (RC-B8-1402/2015, B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015) (гласуване)
  9.3.Положението в Малдивите (RC-B8-1409/2015, B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015) (гласуване)
  9.4.Малайзия (RC-B8-1412/2015, B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015) (гласуване)
  9.5.Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към ЕС (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete) (гласуване)
  9.6.Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler) (гласуване)
  9.7.Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (резолюция) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler) (гласуване)
  9.8.Завършване на Европейския икономически и паричен съюз (B8-1347/2015) (гласуване)
  9.9.Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda) (гласуване)
  9.10.20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015) (гласуване)
  9.11.Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (A8-0338/2015 - Bodil Valero) (гласуване)
  9.12.Патенти и права на селекционерите на растения (B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015) (гласуване)
  9.13.Положението в Бурунди (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015) (гласуване)
  9.14.Защита на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго (B8-1346/2015) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Проект на предложение за решение за създаване на анкетна комисия относно измерването на емисиите в автомобилния сектор и за нейните правомощия, нейния числен състав и срока на нейния мандат (B8-1424/2015)
  10.2.Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към ЕС (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete)
  10.3.Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.4.Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (резолюция) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.5.Завършване на Европейския икономически и паричен съюз (B8-1347/2015)
  10.6.Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda)
  10.7.20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015)
  10.8.Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (A8-0338/2015 - Bodil Valero)
  10.9.Патенти и права на селекционерите на растения (RC-B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015)
  10.10.Положението в Бурунди (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015)
  10.11.Защита на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго (B8-1346/2015)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Решения относно някои документи: вж. протокола
 13.Внесени документи: вж. протокола
 14.Петиции: вж. протокола
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 16.График на следващите заседания: вж. протокола
 17.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (1968 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (6176 kb)
Правна информация