Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 17 december 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Octrooien en de rechten van plantenkwekers (debat)
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  3.1.Mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa
  3.2.Situatie op de Maldiven
  3.3.Maleisië
 4.Situatie in Burundi (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.Mededeling van de Voorzitter
 7.Samenstelling commissies: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Stemmingen
  9.1.Instelling van een enquêtecommissie naar emissiemetingen in de automobielsector, haar mandaat, aantal leden en mandaatsperiode (B8-1424/2015) (stemming)
  9.2.Mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa (RC-B8-1402/2015, B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015) (stemming)
  9.3.Situatie op de Maldiven (RC-B8-1409/2015, B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015) (stemming)
  9.4.Maleisië (RC-B8-1412/2015, B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015) (stemming)
  9.5.Kaderovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake een breed partnerschap en samenwerking (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete) (stemming)
  9.6.Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (goedkeuring) (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler) (stemming)
  9.7.Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (resolutie) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler) (stemming)
  9.8.Voltooiing van Europa's economische en monetaire unie (B8-1347/2015) (stemming)
  9.9.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda) (stemming)
  9.10.20e verjaardag van het vredesakkoord van Dayton (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015) (stemming)
  9.11.Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (A8-0338/2015 - Bodil Valero) (stemming)
  9.12.Octrooien en de rechten van plantenkwekers (B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015) (stemming)
  9.13.Situatie in Burundi (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015) (stemming)
  9.14.Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo (B8-1346/2015) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.Instelling van een enquêtecommissie naar emissiemetingen in de automobielsector, haar mandaat, aantal leden en mandaatsperiode (B8-1424/2015)
  10.2.Kaderovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake een breed partnerschap en samenwerking (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete)
  10.3.Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (goedkeuring) (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.4.Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (resolutie) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.5.Voltooiing van Europa's economische en monetaire unie (B8-1347/2015)
  10.6.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda)
  10.7.20e verjaardag van het vredesakkoord van Dayton (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015)
  10.8.Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (A8-0338/2015 - Bodil Valero)
  10.9.Octrooien en de rechten van plantenkwekers (RC-B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015)
  10.10.Situatie in Burundi (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015)
  10.11.Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo (B8-1346/2015)
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Verzoekschriften: zie notulen
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 16.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 17.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (1968 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (6176 kb)
Juridische mededeling