Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 17 grudnia 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Patenty i prawo do ochrony odmian roślin (debata)
 3.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  3.1.Groźba kary śmierci dla Ibrahima Halawy
  3.2.Sytuacja na Malediwach
  3.3.Malezja
 4.Sytuacja w Burundi (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 6.Komunikat Przewodniczącego
 7.Skład komisji: Patrz protokól
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 9.Głosowanie
  9.1.Powołanie, kompetencje, skład liczbowy i czas trwania mandatu komisji śledczej ds. pomiaru emisji w sektorze motoryzacyjnym (B8-1424/2015) (głosowanie)
  9.2.Groźba kary śmierci dla Ibrahima Halawy (RC-B8-1402/2015, B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015) (głosowanie)
  9.3.Sytuacja na Malediwach (RC-B8-1409/2015, B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015) (głosowanie)
  9.4.Malezja (RC-B8-1412/2015, B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015) (głosowanie)
  9.5.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Chorwacji do UE) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete) (głosowanie)
  9.6.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (zgoda) (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler) (głosowanie)
  9.7.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (rezolucja) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler) (głosowanie)
  9.8.Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej (B8-1347/2015) (głosowanie)
  9.9.Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityka UE w tym zakresie (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda) (głosowanie)
  9.10.20. rocznica porozumienia pokojowego z Dayton (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015) (głosowanie)
  9.11.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (A8-0338/2015 - Bodil Valero) (głosowanie)
  9.12.Patenty i prawo do ochrony odmian roślin (B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015) (głosowanie)
  9.13.Sytuacja w Burundi (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015) (głosowanie)
  9.14.Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (B8-1346/2015) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Powołanie, kompetencje, skład liczbowy i czas trwania mandatu komisji śledczej ds. pomiaru emisji w sektorze motoryzacyjnym (B8-1424/2015)
  10.2.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Chorwacji do UE) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete)
  10.3.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (zgoda) (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.4.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (rezolucja) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.5.Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej (B8-1347/2015)
  10.6.Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityka UE w tym zakresie (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda)
  10.7.20. rocznica porozumienia pokojowego z Dayton (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015)
  10.8.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (A8-0338/2015 - Bodil Valero)
  10.9.Patenty i prawo do ochrony odmian roślin (RC-B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015)
  10.10.Sytuacja w Burundi (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015)
  10.11.Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (B8-1346/2015)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: Patrz protokól
 13.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 14.Petycje: Patrz protokól
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia: Patrz protokól
 16.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 17.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (1968 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (6176 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności