Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 17. december 2015 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Patentne in žlahtniteljske pravice (razprava)
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  3.1.Ibrahimu Halavi grozi smrtna kazen
  3.2.Razmere na Maldivih
  3.3.Malezija
 4.Razmere v Burundiju (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 5.Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 6.Sporočilo predsedujočega
 7.Sestava odborov: gl. zapisnik
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 9.Čas glasovanja
  9.1.Vzpostavitev, pristojnosti, številčna sestava in mandat preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (B8-1424/2015) (glasovanje)
  9.2.Ibrahimu Halavi grozi smrtna kazen (RC-B8-1402/2015, B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015) (glasovanje)
  9.3.Razmere na Maldivih (RC-B8-1409/2015, B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015) (glasovanje)
  9.4.Malezija (RC-B8-1412/2015, B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015) (glasovanje)
  9.5.Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete) (glasovanje)
  9.6.Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (odobritev) (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler) (glasovanje)
  9.7.Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (resolucija) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler) (glasovanje)
  9.8.Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije (B8-1347/2015) (glasovanje)
  9.9.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika Evropske unije na tem področju (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda) (glasovanje)
  9.10.20. obletnica daytonskega mirovnega sporazuma (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015) (glasovanje)
  9.11.Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (A8-0338/2015 - Bodil Valero) (glasovanje)
  9.12.Patentne in žlahtniteljske pravice (B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015) (glasovanje)
  9.13.Razmere v Burundiju (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015) (glasovanje)
  9.14.Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo (B8-1346/2015) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
  10.1.Vzpostavitev, pristojnosti, številčna sestava in mandat preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (B8-1424/2015)
  10.2.Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete)
  10.3.Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (odobritev) (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.4.Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (resolucija) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.5.Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije (B8-1347/2015)
  10.6.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika Evropske unije na tem področju (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda)
  10.7.20. obletnica daytonskega mirovnega sporazuma (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015)
  10.8.Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (A8-0338/2015 - Bodil Valero)
  10.9.Patentne in žlahtniteljske pravice (RC-B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015)
  10.10.Razmere v Burundiju (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015)
  10.11.Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo (B8-1346/2015)
 11.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 12.Sklepi o določenih dokumentih: gl. zapisnik
 13.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 14.Peticije: gl. zapisnik
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 16.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 17.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (1968 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (6176 kb)
Pravno obvestilo