Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 18 januari 2016 - Straatsburg Herziene uitgave

9. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling