Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

23. Λήξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  El Presidente. – Querría agradecer a los intérpretes el que, una vez más, hayan dado ejemplaridad, con auténtica profesionalidad, habida cuenta de la hora que es, las 23.20 horas. Hemos tenido un retraso considerable, por lo que reitero mi agradecimiento a los intérpretes por su comprensión y buen hacer.

(Se levanta la sesión a las 23.20 horas)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου