Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 18. jaanuar 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 6.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 7.Kirjalik deklaratsioon (kodukorra artikkel 136) (vt protokoll)
 8.Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt (vt protokoll)
 9.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 12.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13.Tööplaan
 14.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 15.Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava (arutelu)
 16.Vastuväite esitamine vastavalt kodukorra artiklile 106 väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heite kohta (arutelu)
 17.Kultuuridevahelise dialoogi, kultuurilise mitmekesisuse ja hariduse roll ELi põhiväärtuste edendamisel (arutelu)
 18.ELi finantsteenuste reguleerimise ülevaade ja probleemid (arutelu)
 19.Euroopa naisettevõtlust takistavad välised tegurid (lühiettekanne)
 20.Oskuste arendamise poliitika noorte töötuse vastu võitlemiseks (lühiettekanne)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (569 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2397 kb)
Õigusalane teave