Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 18 stycznia 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 3.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 4.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 5.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 6.Skład komisji: Patrz protokól
 7.Oświadczenie pisemne (art. 136 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii: Patrz protokól
 9.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Porządek obrad
 14.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (debata)
 15.Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (debata)
 16.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: emisje zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (debata)
 17.Rola dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w propagowaniu podstawowych wartości UE (debata)
 18.Bilans obecnej sytuacji i przyszłe wyzwania związane z regulacją usług finansowych w UE (debata)
 19.Zewnętrzne czynniki utrudniające przedsiębiorczość europejskich kobiet (krótka prezentacja)
 20.Strategie nabywania umiejętności służące zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych (krótka prezentacja)
 21.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (569 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2397 kb)
Informacja prawna