Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 18. januára 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 3.Vyhlásenie predsedníctva
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 6.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 7.Písomné vyhlásenie (článok 136 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Návrh aktu Únie: pozri zápisnicu
 9.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 12.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 13.Program práce
 14.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (rozprava)
 15.Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori (rozprava)
 16.Námietka podľa článku 106, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (rozprava)
 17.Úloha medzikultúrneho dialógu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnôt EÚ (rozprava)
 18.Hodnotenie a výzvy regulácie finančných služieb EÚ (rozprava)
 19.Vonkajšie faktory, ktoré predstavujú prekážku pre podnikanie žien v Európe (stručná prezentácia)
 20.Politiky zručností na boj proti nezamestnanosti mládeže (stručná prezentácia)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (569 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2397 kb)
Právne oznámenie