Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 19. januar 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Status over det luxembourgske formandskab (forhandling)
 4.På vej mod en akt for det digitale indre marked (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet (A8-0004/2016 - Heidi Hautala) (afstemning)
  5.2.Anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet (A8-0005/2016 - Heidi Hautala) (afstemning)
  5.3.Flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet (A8-0367/2015 - Gabriel Mato) (afstemning)
  5.4.Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (A8-0368/2015 - Werner Langen) (afstemning)
  5.5.Betydningen af interkulturel dialog, kulturel mangfoldighed og uddannelse for fremme af EU's grundlæggende værdier (A8-0373/2015 - Julie Ward) (afstemning)
  5.6.Status over og udfordringer for EU's regulering af finansielle tjenesteydelser (A8-0360/2015 - Burkhard Balz) (afstemning)
  5.7.Eksterne faktorer, som udgør hindringer for kvindelig iværksættervirksomhed i Europa (A8-0369/2015 - Barbara Matera) (afstemning)
  5.8.Politikker for kompetenceudvikling til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed (A8-0366/2015 - Marek Plura) (afstemning)
  5.9.På vej mod en akt for det digitale indre marked (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet (A8-0004/2016 - Heidi Hautala)
  6.2.Anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet (A8-0005/2016 - Heidi Hautala)
  6.3.Flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  6.4.Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (A8-0368/2015 - Werner Langen)
  6.5.Betydningen af interkulturel dialog, kulturel mangfoldighed og uddannelse for fremme af EU's grundlæggende værdier (A8-0373/2015 - Julie Ward)
  6.6.Status over og udfordringer for EU's regulering af finansielle tjenesteydelser (A8-0360/2015 - Burkhard Balz)
  6.7.Eksterne faktorer, som udgør hindringer for kvindelig iværksættervirksomhed i Europa (A8-0369/2015 - Barbara Matera)
  6.8.Politikker for kompetenceudvikling til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed (A8-0366/2015 - Marek Plura)
  6.9.På vej mod en akt for det digitale indre marked (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde (17.-18. december 2015) (forhandling)
 10.Situationen i Polen (forhandling)
 11.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 12.Fredsprocessen i Colombia (forhandling)
 13.Situationen i Syrien (forhandling)
 14.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 15.Situationen i Saudi-Arabien og Iran (forhandling)
 16.Uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager (forhandling)
 17.Gasapparater - Tovbaneanlæg - Personlige værnemidler (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (3264 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (13170 kb)
Juridisk meddelelse