Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Απολογισμός της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας (συζήτηση)
 4.Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski (A8-0004/2016 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  5.2.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski (A8-0005/2016 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  5.3.Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (A8-0367/2015 - Gabriel Mato) (ψηφοφορία)
  5.4.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (A8-0368/2015 - Werner Langen) (ψηφοφορία)
  5.5.Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ (A8-0373/2015 - Julie Ward) (ψηφοφορία)
  5.6.Απολογισμός και προκλήσεις της ρύθμισης της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (A8-0360/2015 - Burkhard Balz) (ψηφοφορία)
  5.7.Εξωτερικοί παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη (A8-0369/2015 - Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  5.8.Πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (A8-0366/2015 - Marek Plura) (ψηφοφορία)
  5.9.Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski (A8-0004/2016 - Heidi Hautala)
  6.2.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski (A8-0005/2016 - Heidi Hautala)
  6.3.Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  6.4.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (A8-0368/2015 - Werner Langen)
  6.5.Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ (A8-0373/2015 - Julie Ward)
  6.6.Απολογισμός και προκλήσεις της ρύθμισης της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (A8-0360/2015 - Burkhard Balz)
  6.7.Εξωτερικοί παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη (A8-0369/2015 - Barbara Matera)
  6.8.Πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (A8-0366/2015 - Marek Plura)
  6.9.Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2015 (συζήτηση)
 10.Η κατάσταση στην Πολωνία (συζήτηση)
 11.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Η ειρηνευτική διαδικασία για την Κολομβία (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 14.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Η κατάσταση στη Σαουδική Αραβία και στο Ιράν (συζήτηση)
 16.Τεκμήριο αθωότητας και δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (συζήτηση)
 17.Συσκευές αερίου - Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα - Μέσα ατομικής προστασίας (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3264 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (13170 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου