Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 20. jaanuar 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Tööplaan
 3.Madalmaade eesistumisaja tegevuskava (arutelu)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 6.Tööplaan
 7.Hääletused
  7.1.Sõidukite registreerimisandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätiga (A8-0370/2015 - Claude Moraes) (hääletus)
  7.2.Süütuse presumptsiooni ja kohtulikul arutamisel osalemise õiguse teatavate aspektide tugevdamine kriminaalmenetluses (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck) (hääletus)
  7.3.Isikukaitsevahendid (A8-0148/2015 - Vicky Ford) (hääletus)
  7.4.Küttegaasiseadmed (A8-0147/2015 - Catherine Stihler) (hääletus)
  7.5.Köisteed (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White) (hääletus)
  7.6.Vastuväite esitamine üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva delegeeritud õigusakti kohta (B8-0044/2016) (hääletus)
  7.7.Vastuväite esitamine teraviljapõhise töödeldud toidu ja imikutoidu koostise ja teabe erinõudeid käsitleva delegeeritud õigusakti kohta (B8-0067/2016) (hääletus)
  7.8.Colombia rahuprotsess (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Sõidukite registreerimisandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätiga (A8-0370/2015 - Claude Moraes)
  8.2.Süütuse presumptsiooni ja kohtulikul arutamisel osalemise õiguse teatavate aspektide tugevdamine kriminaalmenetluses (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck)
  8.3.Isikukaitsevahendid (A8-0148/2015 - Vicky Ford)
  8.4.Küttegaasiseadmed (A8-0147/2015 - Catherine Stihler)
  8.5.Köisteed (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White)
  8.6.Vastuväite esitamine üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva delegeeritud õigusakti kohta (B8-0044/2016)
  8.7.Vastuväite esitamine teraviljapõhise töödeldud toidu ja imikutoidu koostise ja teabe erinõudeid käsitleva delegeeritud õigusakti kohta (B8-0067/2016)
  8.8.Colombia rahuprotsess (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.ÜRO kliimamuutuste konverents COP 21 (arutelu)
 12.Humanitaarolukord Jeemenis (arutelu)
 13.Olukord Kagu-Türgis (arutelu)
 14.Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud (arutelu)
 15.ELi–Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (arutelu)
 16.Usuvähemuste esindajate süstemaatiline massiline tapmine ISISe poolt (arutelu)
 17.Vastastikuse kaitse klausel (Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 7) (arutelu)
 18.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (arutelu)
 19.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 20.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (2298 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (7626 kb)
Õigusalane teave