Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2016. gada 20. janvāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Darba kārtība
 3.Nīderlandes prezidentūras darba programma (debates)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 6.Darba kārtība
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Transportlīdzekļu reģistrācijas datu (TRD) automatizēta apmaiņa ar Latviju (A8-0370/2015 - Claude Moraes) (balsošana)
  7.2.Nevainīguma prezumpcija un tiesības klātienē piedalīties lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck) (balsošana)
  7.3.Individuālie aizsardzības līdzekļi (A8-0148/2015 - Vicky Ford) (balsošana)
  7.4.Gāzveida kurināmā iekārtas (A8-0147/2015 - Catherine Stihler) (balsošana)
  7.5.Trošu ceļu iekārtas (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White) (balsošana)
  7.6.Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (B8-0044/2016) (balsošana)
  7.7.Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu par īpašām sastāva un informācijas prasībām apstrādātu graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai (B8-0067/2016) (balsošana)
  7.8.Kolumbijas miera process (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Transportlīdzekļu reģistrācijas datu (TRD) automatizēta apmaiņa ar Latviju (A8-0370/2015 - Claude Moraes)
  8.2.Nevainīguma prezumpcija un tiesības klātienē piedalīties lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck)
  8.3.Individuālie aizsardzības līdzekļi (A8-0148/2015 - Vicky Ford)
  8.4.Gāzveida kurināmā iekārtas (A8-0147/2015 - Catherine Stihler)
  8.5.Trošu ceļu iekārtas (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White)
  8.6.Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (B8-0044/2016)
  8.7.Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu par īpašām sastāva un informācijas prasībām apstrādātu graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai (B8-0067/2016)
  8.8.Kolumbijas miera process (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.COP 21 (debates)
 12.Humanitārā situācija Jemenā (debates)
 13.Stāvoklis Turcijas dienvidaustrumos (debates)
 14.Asociācijas nolīgumi / padziļināti un visaptveroši brīvās tirdzniecības nolīgumi ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu (debates)
 15.ES un Kosovas stabilizācijas un asociācijas nolīgums (debates)
 16.ISIS veikta reliģisko minoritāšu sistemātiska masveida slepkavošana (debates)
 17.Savstarpējās aizsardzības klauzula (LES 42. panta 7. punkts) (debates)
 18.ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2016. gada sesijās (debates)
 19.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 20.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (2298 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (7626 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika